Cyrsiau sydd i ddod

  • Amser yw TBD
    Y lleoliad yw TBD
    Mae'r cyflwyniad 45 - 60 munud hwn neu ar-lein yn addysgu staff ar yr hyn i edrych amdano wrth ddefnyddio'r rhyngrwyd a'r cyfryngau cymdeithasol, a phwysigrwydd amddiffyn eich gwybodaeth. Gan ddefnyddio sleidiau, fideos a chymhorthion gweledol yr hwyl hon, mae'r sesiwn ryngweithiol yn dod â chyd-destun ac arwyddocâd addysgu eich staff