top of page
VR Goggles

Asesiadau Risg Seiber

Eich Cam Cyntaf wrth benderfynu beth sydd angen i chi ei amddiffyn

Do you know how resilient your organisation is against a cyber attack?

Bydd yr Asesiad Risg Seiber (Seiber Rhagchwilio):

 • Asedau adnabod a blaenoriaethu sydd mewn perygl y mae angen eu hamddiffyn

 • Strategaeth amddiffyn tymor hir

 • Strategaeth liniaru (datblygu cynllun amddiffyn)

 • Dealltwriaeth o'r cysylltiad rhwng diogelwch gwybodaeth, parhad busnes, gweithrediadau TG a rheoli risg weithredol

 • Sicrhewch wybodaeth ymarferol o risg weithredol, bygythiad, gwendidau, effaith, gwasanaethau, a'u hasedau cysylltiedig

 • Strategaethau sy'n cynnwys:

  • Creu Tîm Brwydr (hyfforddi staff i amddiffyn rhag ymosodiad

  • Rheoli Tîm Brwydr

  • Defnyddio Tîm Brwydr yn ystod ac ar ôl ymosodiad seiber

bottom of page