Gwasanaethau Cyber365

Darganfyddwch Ein Harbenigedd

Asesiadau Risg Seiber

Nodi pa asedau sy'n agored i niwed ac yna pennu'r ffordd orau i amddiffyn yr asedau hynny

Creu, Rheoli, Defnyddio Timau Brwydr Seiber

Paratoi amddiffynfeydd

writing on computer
Computers

Gofynion Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)

Asesiadau Effaith Preifatrwydd

SIARADWR KEYNOTE

Archebwch un o'n Harbenigwyr Seiber

Public Speaker
Man Hands On Keyboard

Polisïau a Gweithdrefnau Cybersecurity

Mae polisïau seiberddiogelwch yn gosod safonau ymddygiad i'ch staff, gan ddileu rhai o'ch gwendidau o bosibl

Gofynion Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)

Asesiadau Effaith Preifatrwydd

Business Partners at Work