top of page

Pam Cyber365?

  • Facebook
  • YouTube

Mae Chris Ward yn arbenigwr cybersecurity profiadol sy'n darparu hyfforddiant ac gwasanaethau ymgynghori cybersecurity o ansawdd uchel i gwmnïau, sefydliadau a greddfau trydyddol. Bellach yn bartner dibynadwy gyda Phrifysgol Carnegie Mellon mae'n cyflwyno cyrsiau o ansawdd uchel yn Awstralia, Seland Newydd, Fiji ac America. Cyn sefydlu ei gwmni ei hun, ef oedd arweinydd Llu Amddiffyn Seland Newydd ar gyfer Seiberddiogelwch a Diogelwch Gwybodaeth. Mae Chris hefyd wedi bod yn gadeirydd dau bwyllgor Seiber Rhyngwladol gweithredol. Symudodd Chris i NZDF o'r Gyfarwyddiaeth Diogelwch Amddiffyn yn Weinyddiaeth Amddiffyn y DU. Roedd Chris hefyd yn brif gynghorydd o Weinyddiaeth Amddiffyn y DU i NATO CERT.

Mae Chris wedi creu a rheoli Timau Ymateb i Ddigwyddiad Diogelwch Cyfrifiaduron (CSIRT) yn y DU ac NZ. Mae hefyd yn hyfforddwr Sefydliad Peirianneg Meddalwedd (SEI) ym Mhrifysgol Carnegie Mellon wedi'i leoli yn yr Unol Daleithiau ac yn cyflwyno hyfforddiant SEI yn Seland Newydd ac Awstralia mewn partneriaeth â Phrifysgol Victoria Wellington.

Yn ddiweddar, mae Chris wedi ysgrifennu a darlithio diploma cybersecurity ôl-raddedig ar gyfer Prifysgol De'r Môr Tawel yn Fiji.

Bellach Chris yw Rheolwr Gyfarwyddwr a sylfaenydd Cyber365.

Meddai, “ei weledigaeth yw darparu’r hyfforddiant, yr offer, a’r wybodaeth i ddarparu grymuso mewnol a diogelwch sefydliadol."

Stori Cyber365

Roedd Cyber365 eni allan o sylweddoli bod sefydliadau ledled y rhanbarth Asia a'r Môr Tawel yn mynd i'r afael â heriau diwydiant tebyg yn ymwneud â Cyber Security a'r ffordd orau o ateb yr heriau hyn pen-ar.

Yr hyn sy'n amlwg i gwmnïau heddiw yw nad gwneud dim yw'r ateb mwyach. Rhaid iddynt amddiffyn eu hasedau busnes, eu heiddo deallusol, a'u cleientiaid os ydynt am aros mewn busnes a chynnal hygrededd ac ymddiriedaeth eu cleientiaid.

O ganlyniad, creodd Cyber365 fodel busnes-ganolog gyda'r unig amcan o weithio gyda sefydliadau i gyflawni a chynnal seilwaith Seiberddiogelwch gwydn gan ddefnyddio'r tair elfen Cyber365 ganlynol o ymgysylltu;

  • Asesiad Risg Ymgynghorol

  • Hyfforddiant Penodol i Gleientiaid

  • Grymuso Mewnol.

Trwy ymgysylltu â Cyber365, gall sefydliadau nawr dderbyn yr ymgynghoriad a'r hyfforddiant priodol i sicrhau bod mesurau Seiberddiogelwch 'arfer gorau' ar waith i ddiogelu rhag digwyddiadau annisgwyl neu weithredoedd anghyfreithlon bwriadol.

Polisi Preifatrwydd

Rydym yn casglu gwybodaeth bersonol gennych chi, gan gynnwys gwybodaeth am eich:

  • enw

  • Gwybodaeth Cyswllt

  • gwybodaeth bilio neu brynu

Rydym yn casglu eich gwybodaeth bersonol i:

  • derbyn taliadau a'ch cofrestru ar gyfer cwrs.

Rydym yn cadw'ch gwybodaeth yn ddiogel trwy ei storio mewn ffeiliau wedi'u hamgryptio a chaniatáu i rai staff yn unig gael mynediad.

Mae gennych hawl i ofyn am gopi o unrhyw wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi a gofyn iddi gael ei chywiro os credwch ei bod yn anghywir.

Os hoffech ofyn am gopi o'ch gwybodaeth neu gael ei chywiro, cysylltwch â ni ar contact@cyber365.co

EIN PARTNERIAID

Intelli-PS.png
bottom of page