Un Diwrnod - Cwrs Ymateb i Ddigwyddiad Seiberddiogelwch

Trosolwg

Bydd y cwrs hwn yn darparu mewnwelediad a throsolwg lefel uchel i'r hyn y gellir disgwyl i chi ei drin ac yn amlinellu'r broses angenrheidiol o drin digwyddiadau sydd ei hangen ar sefydliad.

Bydd mynychwyr yn barod am yr hyn i'w ddisgwyl a sut i'w drin.

  • digwyddiadau o ddydd i ddydd

  • dadansoddi ac ymateb i ddigwyddiadau

Cynulleidfa

Y gynulleidfa ar gyfer y cwrs hwn yw'r staff sy'n ymwneud â phrosesau a thechnoleg trin digwyddiadau neu sydd am wella eu sgiliau a'u dealltwriaeth.

Public Speaker

Amcanion

Byddwn hefyd yn eich helpu i ddeall y wybodaeth sydd ei hangen arnoch trwy bolisi a gweithdrefnau cadarn trwy gwmpasu'r pynciau a ganlyn;

  • Amgylchedd Ymateb i Ddigwyddiad Diogelwch Cyfrifiaduron

  • Cod Ymddygiad ar gyfer trinwyr digwyddiadau

  • Nodi Gwybodaeth Feirniadol

  • Ymateb Cydlynu

  • Monitro a Chanfod

  • Bygythiadau a Thueddiadau cyffredin

  • Bygythiad Mewnol

  • Gweithio gyda Gorfodi'r Gyfraith